Algemene voorwaarden

Alle genoemde pri­jzen op de web­site van De Arend­shoeve en alle gedrukte uit­gaven en adver­ten­ties van Hotel & Restaurant De Arend­shoeve zijn exclusief verblijfsbijdrage van €2,75 per persoon, per nacht en eventuele toes­la­gen.

Het annuleren van een geboekte hotelkamer of arrangement is mogelijk. Minimaal 48 uur voor de dag van aankomst is uw annulering kosteloos. Een annulering binnen 48 uur wordt met 100% van de reserveringswaarde belast.

Hotel De Arend­shoeve han­delt verder vol­gens de Uni­forme Horeca Voor­waar­den.

De Uni­forme Voor­waar­den Horeca (UVH) zijn de voor­waar­den waarop in Ned­er­land geves­tigde hore­cabedri­jven zoals hotels, restau­rants, cafés en aan­ver­wante bedri­jven (waaron­der cater­ingbedri­jven, party-servicebedrijven e.d.), horeca­di­en­sten ver­lenen en hore­caovereenkom­sten sluiten. De UVH zijn gede­poneerd bij de arrondisse­mentsrecht­bank en de Kamer van Koo­phan­del en Fab­rieken te ‘s-Gravenhage.

Uniforme Voorwaarden Horeca